Asesiad Llesiant

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn wedi rhannu’r ddwy sir yn 14 o ardaloedd llai ac wedi cynnal gwaith ymchwil ar yr ardaloedd hynny er mwyn deall yn well yr anghenion llesiant.

Cynhaliwyd ymgynghoriad anffurfiol ddiwedd 2016 fel rhan o’r gwaith hwn a chafodd nifer o sesiynau cyhoeddus eu cynnal ym mhob un o’r 14 ardal. Roedd holiadur ar gael ar lein yn ystod yr un cyfnod er mwyn casglu barn trigolion am eu cymunedau.

Mae llyfrynnau gwybodaeth oedd yn cyd-fynd â’r ymgynghoriad dal ar gael - dilynwch y dolenni ar gyfer Gwynedd a Môn isod.

Yn dilyn yr ymgynghoriad lluniwyd Asesiad Llesiant ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn yn crynhoi’r wybodaeth a gasglwyd a chanfyddiadau’r gwaith ymchwil.

Bydd y gwaith ymchwil, yr ymgynghoriad a chreu’r asesiad yn arwain yn y pendraw at greu Cynllun Llesiant ar gyfer y ddwy sir.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf

 

Anfon e-bost... Arhoswch...