Gwynedd

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar yr Asesiadau Llesiant drafft. Dros y misoedd nesaf byddwn yn defnyddio eich adborth er mwyn sicrhau bod y ddogfen yn adlewyrchu blaenoriaethau llesiant yn eich ardal chi. 

 

Map o Gwynedd

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf

 

Anfon e-bost... Arhoswch...