Datblygu Cynllun Llesiant Lleol

Beth yw’r camau nesaf?

Erbyn mis Mai 2018 Bydd y Bwrdd yn cyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol ar gyfer ardaloedd Gwynedd a Môn. Bydd y Bwrdd yn eich cynnwys yn y broses a bydd yn awyddus i glywed eich barn am yr hyn fydd yn gweithio o fewn eich cymunedau a’ch ardal chi.

Eisoes rydym wedi cynnal nifer o gyfarfodydd a gweithdai gyda phobl sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o lunio’r Cynlluniau Llesiant. Rydym wedi gwrando ar eu barn ac wedi llunio Cynllun Drafft ar gyfer Gwynedd a Môn.

Mae peth ffordd i fynd, ac rydym eisiau clywed eich barn chi am y cynlluniau drafft.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, plis dilynwch y linc isod, neu, mae copiau papur ar gael yn ein llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden

www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunllesiant

I ddarllen y Cynllun Drafft cliciwch ar y ddolen isod

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf

 

Anfon e-bost... Arhoswch...