Newyddion

Eisiau gwybod beth mae’r Bwrdd wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn a beth sydd ar y gweill dros y misoedd nesaf? Dilynwch ein newyddion ar y wefan, neu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyfle i roi barn ar asesiad o lesiant yn eich ardal chi

02 Chwefror 2022

Mae pobl Gwynedd ac Ynys Môn yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar ddogfennau drafft sy’n amlinellu’r prif faterion fydd angen sylw mewn cymunedau ar draws y ddwy sir.

Mwy
Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn - cyfle i ddweud eich dweud

Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn - cyfle i ddweud eich dweud

23 Ionawr 2018

Mae pobl Gwynedd ac Ynys Môn yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Llesiant Drafft sy’n anelu i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal.

Mwy

Swyddi a chartrefi i bobl ifanc

23 Mawrth 2017

Creu gwell dyfodol i bobl ifanc – dyma un o flaenoriaethau pobl Gwynedd a Môn yn ôl adroddiad drafft sydd wedi ei gyhoeddi yn ddiweddar gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn.

Mwy

Beth sydd mor dda am eich ardal chi? (Môn)

25 Tachwedd 2016

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn gofyn i bobl leol pam maen nhw yn hoffi’r ardal y maen nhw’n byw ynddi mewn ymgynghoriad sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd. Mae cyfle hefyd iddynt ddweud eu dweud am yr hyn sydd angen ei wella am yr ardal.

Mwy

Beth sydd mor dda am eich ardal chi? (Gwynedd)

25 Tachwedd 2016

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn gofyn i bobl leol pam maen nhw yn hoffi’r ardal y maen nhw’n byw ynddi mewn ymgynghoriad sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd. Mae cyfle hefyd iddynt ddweud eu dweud am yr hyn sydd angen ei wella am yr ardal.

Mwy

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf

 

Anfon e-bost... Arhoswch...